Nasz Discord
Shoutbox
Polecamy

Wataha (2017) [SEZON 2]


Waleczne Serce / Braveheart (1995)


Gru, Dru i Minionki [2017]


Wolfenstein II: The New Colossus
Ankieta
Jak oceniasz stronę?

Regulamin Serwisu SpecialSite.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się, zaakceptowania oraz bezwzględnego przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 
Ostatnia aktualizacja: 03 Listopada 2017r.
 
SpecialSite.pl jest portalem informacyjnym. Korzystając z linków do plików zamieszczonych przez użytkowników, robisz to na własną odpowiedzialność. Pamiętaj, że pliki objęte prawem autorskim wolno zgrywać z sieci jedynie, jeżeli posiada się w domu ich oryginalną wersję, a ściągniętą kopię będzie się traktować jako zapasową.


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.1. Regulamin - niniejszy regulamin obejmujący zbiór zasad korzystania z serwisu, kształtując ogół praw i obowiązków Użytkowników. Serwis stanowi internetową grupę dyskusyjną, powstałą w celu wzajemnego inspirowania się, nawiązywania znajomości, współpracy oraz wymiany poglądów, informacji i posiadanej wiedzy.
1.2. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym.
1.3. Użytkownik – podmiot zarejestrowany w serwisie, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna posiadającą zdolność do czynności prawnych.
1.4. Gość – podmiot niezarejestrowany, osoba korzystająca z serwisu która nie dokonała rejestracji.
1.5. Administrator - osoba prywatna pod pseudonimem "Energy" (zwany dalej „Administratorem”).
1.6. Moderator - podmiot wyznaczony przez Administratora (zwany dalej „Moderatorem”). Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególności uprawnienia w zakresie zmiany treści lub usuwania postów, a także blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów mające na celu zapewnienie przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników.
1.7. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.
1.8. Informacje zawarte na stronie przez autorów stają się także własnością serwisu.
1.9. Użytkownik publikuje swoje posty, komentarze i opinie i treści w jakiejkolwiek formie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach serwisu.
1.10. Użytkownik oświadcza, że wszystkie treści publikowane przez niego są jego autorstwa, lub posiada zgodę autora na publikację.
1.11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji serwisu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
1.12. Administratorzy i Moderatorzy mają prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowana a nawet do usuwania. Administratorzy i Moderatorzy mają prawo dostosować treść serwisu w taki sposób aby była ona zgodna z zasadami określonymi w regulaminie. 
1.13. Administratorzy i Moderatorzy nie mają obowiązku tłumaczenia się Użytkownikom z podjętych działań.
1.14. Sprawy prywatne lub skierowane do określonego Użytkownika, a niezwiązane z tematem strony, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do danego Użytkownika za pośrednictwem prywatnej wiadomość (tzw. PW).
1.15. W przypadku powzięcia przez Użytkownika wiedzy o naruszeniu postanowień Regulaminu przez innego Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę, Użytkownik ten zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Administratora serwisu.
1.16. Użytkownik nie ma możliwości usunięcia swojego konta.
1.17. Dostęp do części funkcjonalności serwisu może wymagać dokonania rejestracji w serwisie lub uzyskania przez Użytkownika konta V.I.P.
1.18. Użytkownik akceptuje serwis takim jakim jest, nie otrzymując gwarancji na to, iż korzystanie z serwisu będzie się odbywać bez błędów i zakłóceń.
1.19. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostępnych, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych, co nastąpi nie później niż w ciągu 72 godzin od otrzymania wiarygodnej wiadomości o treściach bezprawnych.
1.20. Użytkownik ma prawo do zmiany swojej nazwy Użytkownika (loginu).

 
§ 2. ZABRANIA SIĘ
 
2.1. Pisania postów niezrozumiałych, czy też WIELKIMI LITERAMI poprzez Caps Lock, zbędnego cytowania oraz formatowania tekstu, celowego nabijania i odświeżania postów.
2.2. Ujawniania publicznych danych; danych osobowych i prywatnej korespondencji innego Użytkownika bez jego zgody.
2.3. Celowego wywoływania konfliktów, prowokowania, irytowania mających na celu wyprowadzenie drugiej osoby z równowagi.
2.4. Publikowania treści o charakterze reklamowym (min. reflink'ów - linków polecających), których celem jest wyłącznie osiągnięcie korzyści majątkowych.
2.5. Publikowania niechcianych, niepotrzebnych treści uznanych potocznie jako "spam", "troll", "flood", "screamer".
2.6. Rejestrowania loginu Użytkownika łudząco podobnego do już istniejących; Podszywania pod inną osobę.
2.7. Udostępniania wszelkich treści z ukrytych działów do których dostęp mają tylko liczne osoby.
2.8. Duplikowania; powielania tego samego posta zwłaszcza w różnych kategoriach.
2.9. Działania na szkodę serwisu SpecialSite.
2.10. Tworzenia wielu kont przez jedną i tą samą osobę bez uzasadnionego powodu.
2.11. Wyręczania Moderatorów z ich obowiązków.
2.12. Udostępniania swojego konta osobom trzecim.
2.13. Umieszczania linków maskujących, skracających prowadzących do adresu docelowego.
2.14. Tworzenia kont które w nazwie Użytkownika (loginie) zawierają adres; nazwę strony internetowej.
2.15. Nadużywania emotikon (tzw. uśmieszków) oraz tagów BBCODE.
2.16. Rozpowszechnianie bez zgody Administratora reklamy komercyjnych stron internetowych w każdej postaci będącej konkurencją dla serwisu.
2.17. Kopiowanie lub powielanie elementów serwisu stanowiących własność intelektualną Administratora, bez otrzymania uprzedniej wyraźnej zgody Administratora.
 

§3. REJESTRACJA

3.1. Rejestracja w serwisie jest w pełni darmowa.
3.2. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Administracji.


§4. POSTY
 
4.1. Przed napisaniem nowego posta, każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zawartością danej kategorii.
4.2. Przed napisaniem nowego posta Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nie istnieje podobny lub taki sam post.

 
§5. UŻYTKOWNICY
 
5.1. Administracja zastrzega sobie prawo do zmian w profilach w przypadkach złamania, któregoś z punktów regulaminu.
5.2. Administracja zastrzega sobie prawo do banowania kont Użytkowników, nieprzestrzegających regulaminu.
5.3. Profil Użytkownika powinien być zgodny z ogólnymi zasadami.
5.4. Hasło użytkownika ma charakter poufny.
 

§6. KARY
 
6.1. Za łamanie zasad niniejszego regulaminu Użytkownik może otrzymać ostrzeżenie (tzw. warn, kara).
6.2. Do nałożenia kary ma prawo każda osoba posiadająca uprawnienia moderacyjne (zwana dalej „Moderatorem”).
6.3. Użytkownicy nagminnie, lub w sposób rażący naruszający postanowienia regulaminu otrzymają: pouczenie, ostrzeżenie, zawieszenie, blokadę lub usunięcie konta.
6.4. Administratorowi i Moderatorowi przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do Użytkownika naruszającego zasady określone w Regulaminie następujących kar:
  1. pouczenie Użytkownika – przez które rozumie się zwrócenie uwagi w poście lub w prywatnej wiadomości,
  2. ostrzeżenia Użytkownika – przez które rozumie się nałożenie kary.
  3. zawieszenia Użytkownika – przez które rozumie się zablokowanie możliwości publikowania wpisów na określony czas,
  4. usunięcie konta Użytkownika – przez które rozumie się całkowite usunięcie konta Użytkownika.
6.5. Kwestia interpretacji wykroczenia i przyznania odpowiedniej kary należy do Administratora i Moderatora.
6.6. Ostrzeżenie może zostać anulowane na stosowną prośbę Użytkownika, o ile ten w ciągu kolejnych 30 dni nie naruszył żadnego z punktów regulaminu. W pozostałych sytuacjach należy zwrócić się do Moderatora, od którego Użytkownik otrzymał ostrzeżenie.
6.7. W przypadku rażących wykroczeń Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika bez ostrzeżenia.

 
§7. CZAT
 
7.1. Czat dostępny jest dla zarejestrowanych Użytkowników.
7.2. Użytkownik korzystający z czatu powinien trzymać się zasad opisanych w punktach regulaminu dotyczących odpowiedniego zachowania i osobistej kultury.
 

§8. KONTO V.I.P
 
8.1. Administrator ustala zasady przyznawania Użytkownikom konta V.I.P.
8.2. Użytkownik posiadający konto V.I.P uprawniony jest do korzystania z serwisu bez limitów ustalonych dla pozostałych Użytkowników.
8.3. Administrator może przyznać Konto V.I.P indywidualnie aktywnym Użytkownikom którzy przyczynili się do rozwoju serwisu.
8.4. Użytkownik nie może prosić o zwrot pieniędzy za usługę konta V.I.P w każdym przypadku.
8.5. Użytkownik który nie zastosował się do obowiązujących zasad regulaminu, może w każdej chwili stracić usługę konta V.I.P bez podania przyczyny. 

 
§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
9.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 Października 2017r.
9.2. Kwestie, które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie zostaną rozpatrywane indywidualne przez Administrację.
9.3. Regulamin jest własnością serwisu na którym się znajduje i podlega prawom autorskim na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994.r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
9.4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Użytkownik nieakceptujący zmian Regulaminu zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z serwisu.
9.5. Propozycje zmian jak i problemy techniczne należy zgłaszać w dziale "Sugestie - Propozycję".
9.6. Wszelkie skargi należy kierować bezpośrednio do Administratora.
9.7. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Użytkownika z jego nieprzestrzegania. 
Нижний баннер